Apex Community Blog

Websheets is een nieuw type applicatie die sinds APEX 4.0 kan worden gecreëerd binnen de APEX IDE.

Sinds het ontstaan van HTML DB, de vroegere naam voor APEX, is één van de doelstellingen van de tool om Business Users een platform te geven om zelf een applicatie te bouwen voor het beheer van hun eigen gegevens. Daarom werd APEX, jammer genoeg, gepositioneerd als vervanger voor desktop databases en spreadsheets — Jammer genoeg … omdat APEX veel meer kan en het moeilijk is om van dit imago af te geraken — . Het idee was: “als iemand MS Access of Excel kan leren, moet het mogelijk zijn om APEX te leren.

Het succes van APEX heeft ondertussen bewezen dat de tool meer dan een waardevol alternatief is voor spreadsheets en desktop databases … althans voor IT Professionals. Voor de  zgn. power users lijkt de drempel echter te hoog te liggen; je moet toch over de nodige  kennis beschikken, zoals SQL, PL / SQL, HTML, CSS, Javascript, …

Met Websheets, doet het APEX ontwikkelingsteam een nieuwe poging om zijn initiële belofte waar te maken om een eind-gebruiker de mogelijkheid te geven om zijn eigen web applicatie te bouwen. Dat is de reden waarom je in de Application Builder, naast de traditionele database-applicatie nu ook een Websheet applicatie kan kiezen.

Websheets biedt een soort van lichtgewicht framework voor het bouwen en beheren van zowel gestructureerde als ongestructureerde data met een minimum aan programmeer-skills. Dit raamwerk valt bijna volledig buiten de standaard APEX-IDE, maar is wel geïnspireerd door dezelfde filosofie als het framework van de standard database applicaties in APEX : eenvoudige, declaratief, properties, wizards …

De belangrijkste doelstelling van websheets is om voor een community of groep van verbonden personen een kader te bieden om gestructureerde en ongestructureerde data met elkaar te delen. Vooral de laatste is een totaal nieuw concept.

Gestructureerde gegevens is een antwoord op de belofte om een vervangings tool voor Excel te bieden: je kan de gegevens incopïeren vanuit een spreadsheet of een data set kan je volledig vanaf nul beginnen bouwen. In websheet terminologie, spreekt men van data grids en rapporten. Via de ‘reports’ kan je  read-only data visualiseren; een ‘data-grid’ biedt volledige CRUD functionaliteit vanuit uw websheet toepassing.

De inbreng van  “ongestructureerde data”, lijkt mij te zijn geïnspireeerd door het wiki-concept. Wikipedia omschrijft een wiki als: a website that allows the creation and editing of any number of interlinked web pages via a web browser using a simplified markup language or a WYSIWYG text editor. In websheet terminologie betekent dit: je kunt uw eigen pagina’s aanmaken, met verschillende soorten secties, je kan navigatie links definiëren tussen die pagina’s of bij de opmaak van een  pagina-secties kan je links leggen naar andere componeten binnen de websheet met behulp van een eigen markup-taal, en je kan bijna op elke plaats de content verrijken met je  eigen aantekeningen (annotations). Tenslotte stel ik vast dat het APEX development team het niet kon na laten om toch te denken aan die power-users die enige programmeer-aspiraties hebben: op een aantal plaatsen is terug een opening gemaakt om SQL en of PL/SQL te gebruiken.

Advertenties

Zoals in een vorig bericht al verteld heeft de IR Zoek Balk vanaf APEX 4.x een facelift ondergaan.

Volgende screenshot van een pagina uit de Sample Application verzamelt een aantal nieuwigheden.

IR Nieuwigheden: report select lists + extra iconen

IR Nieuwigheden

Lees de rest van dit artikel »

Tags: ,

Recent zijn we een nieuw project opgestart, waarbij verschillende mensen op verschillende momenten een deel van de applicatie moeten mee uitwerken.

Daarom hebben we beslist om te experimenteren met “Team Development”, en dat valt beter mee dan verwacht … Lees de rest van dit artikel »

Interactive Reports zijn beschikbaar sinds APEX 3.1. Deze bieden een hele resem standard ingebouwde mogelijkheden die een eindgebruiker toelaat de opgehaalde gegevens te ondervragen en visualiseren zonder dat hij beroep moet doen op de APEX ontwikkelaar. Met versie APEX 4.0 zijn daar nog een aantal elementen bijgekomen.

Het eerste wat opvalt is dat de UI van de zoekbalk is veranderd. Volgende figuur is de “Search Bar” in APEX 3.2.

Default Search Bar APEX 3.2

Zo ziet die eruit in APEX 4.0.

Default Search Bar APEX 4.0

Je merkt dat het ‘magic wheel’ is verdwenen en vervangen door een Actions button. Als je op Actions klikt zie je de verschillende acties die mogelijk zijn.

Wat ook opvalt is dat de mogelijkheid om het aantal-rijen-per-pagina te kiezen is verdwenen. Voor heel wat mensen die APEX 3.x gewoon zijn, is dat een verlies aan gebruiksvriendelijkheid.
Wat velen niet weten is dat die functionaliteit er wel nog is, maar dat dit nu standaard afgezet staat: door één property te veranderen kan die keuzelijst terug beschikbaar worden.

Via de Report Attributes, onder de “Search Bar Region”, kan je de Rows-Per-Page-Selector aan of af vinken:


Je kan zelfs het “magic wheel” terug krijgen … door de property “Actions Menu Image” gelijkt te stellen aan: #IMAGE_PREFIX#ws/action_dropdown.gif. Volgende screenshot toont het resultaat in APEX 4.0

Tags:

Oracle en OBUG organiseren opnieuw een APEX SIG (i.e. “Special Interest Group”). Dit gratis seminarie gaat door op dinsdag 24 Mei 2011 in de kantoren van Oracle Belgïe. De agenda is vrij vol en gevarieerd.

Het is uitkijken naar de plenaire sessie rond APEX 4.1, gegeven door Anthony Rayner, lid van het APEX Development Team.

Daarna is er een mogelijkheid om te kiezen tussen parallelle tracks. Track A richt zich meer op de mogelijkheden van APEX en kreeg als titel mee “How to make the most of APEX”. Track B richt zich op de integratie mogelijkheden van APEX binnen andere Oracle technologiën. Er wordt ook voor het eerst een hands-on sessie georganiseerd in de namiddag.

In track A, geeft iAdvise een presentatie rond Plug-Ins: “How to use them … How to build them…”. Deze sessie richt zich zowel naar de APEX developer die een plug-in wil inpassen in zijn applicatie, als naar een developer die zelf een Plug-In wil schrijven. Wij tonen live hoe dat in zijn werk gaat.

Aansluitend op deze sessie organiseren wij dan de hands-on sessie waarbij de ingeschrevenen zelf kunnen uitproberen wat zojuist verteld werd. Deze plaatsen zijn wel beperkt tot een 25-tal werkposten.

Bekijk de volledige agenda hier en schijf U in voor het seminarie.

De eerste APEX SIG is nog maar net achter de rug en de plannen voor de volgende krijgen al stilaan vorm.

Op de blog van Roel Hartman — één van de mede initiatief nemers — kan je een verslag vinden van de eerste SIG in A’pen. Daarin verwijst hij ook naar de tweede APEX SIG die zal georganiseerd worden in oktober van dit jaar. Het bijzondere aan deze dag is dat het gekoppeld wordt aan een ODTUG.

ODTUG staat voor Oracle’s Developer Tools User Group. Lees meer hier. Dit gaat normaal gezien jaarlijks door aan de overkant van de plas. Dit jaar gaat hij eind deze maand door in Washington, en wellicht zal de officiële productie release van APEX 4.0 hier aangekondigd worden.

Het uitzonderlijke is dus dat op 27 en 28 oktober de ODTUG naar Brussel komt (met o.a. Steven Feuerstein als gastspreker) en dat in het kader hiervan de tweede OBUG APEX SIG zal doorgaan.

Iets om naar uit te kijken …

Gisteren ging te Antwerpen de eerste APEX SIG door in de Benelux, op initiatief van Dimitri Gielis.

Organisatorisch zijn er nog wat kinderziektes, maar inhoudelijk was het een voltreffer. Het was een heel intensieve dag, met enorm veel informatie. Iemand die nog nooit iets over APEX 4.0 heeft gelezen, heeft een vrij uitgebreid overzicht gekregen  van de vele nieuwe features: van websheets tot dynamic actions, van plug-ins tot team development, dashboards alom, de vernieuwde Apexbuilder, en de vele, vele kleine verbeteringen die het leven van de ontwikkelaar aangenamer zullen maken. Ontwikkelen met APEX 4.0 zal nog sneller kunnen …

De afwezigen hadden ongelijk, maar niet getreurd de presentaties zijn binnenkort te vinden op de OBUG website. Onze presentatie kan je alvast vinden op de Apexcommunity. Als je al geregistreerd bent, kan je die hier bekijken.

Tags:

Doelgroepen/Categorieën

Advertenties